Miljö & Säkerhet

Hos Holméns pågår ett ständigt arbete av förbättring både vad gäller företagets påverkan på miljön och trafiksäkerheten inom vårt arbete. Vi har hela tiden stort fokus och tror på en optimerad och uppdaterad utrustning, vilket är viktigt för både säkerheten och miljön.

Alla våra timmerbilar tankas idag med HVO diesel (Hydrogenated Vegetable Oil). Detta är ett 100% förnybart bränsle som leder till renare och mer klimatsmart körning. HVO framställs genom hydrering av djur- och växtfetter, så som rapsolja och slaktavfall. Denna metod är fri från svavel, aromater och har även mindre kallstartrök.

Genom att vi har valt att tanka våra timmerbilar med HVO tar vi ett steg mot en mer klimatsmart körning och bidrar till minskad miljöpåverkan under våra transporter.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt säkerhetstänk och har därför  installerat alkolås i alla våra lastbilar.

Våra fordon ska alltid vara i trafiksäkert skick och därför underhålls och besiktigas de regelbundet. Våra lastbilar och dess chaufförer tar sitt ansvar för att på vägarna förebygga olyckor och öka säkerheten för våra medtrafikanter.

Ständig utveckling av såväl medarbetare som teknisk utrustning, anser vi vara en självklarhet för att på bästa sätt kunna bibehålla företagets kompetens och service. Därför utbildas vår personal kontinuerligt inom säkerheten att arbeta på väg och HLR (hjärt-lungräddning).

miljö & säkerhet