Miljö & Säkerhet

Hos Unnaryds Transport pågår ett ständigt arbete av förbättring. Både vad gäller företagets påverkan på miljön och trafiksäkerheten inom vårt arbete. Vi har alltid stort fokus och tror på en optimerad och uppdaterad utrustning. Vilket är viktigt för både säkerheten och miljön.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt säkerhetstänk och har därför installerat alkolås i alla våra lastbilar.

Våra fordon ska alltid vara i trafiksäkert skick och därför underhålls och besiktigas de regelbundet. Våra lastbilar och dess chaufförer tar sitt ansvar för att på vägarna förebygga olyckor och öka säkerheten för våra medtrafikanter.

Ständig utveckling av såväl medarbetare som teknisk utrustning, anser vi vara en självklarhet för att på bästa sätt kunna bibehålla företagets kompetens och service. Därför utbildas vår personal kontinuerligt inom säkerheten att arbeta på väg och HLR (hjärt-lungräddning).

miljö träd