Asfaltstransport

Vi har flera asfalts-ekipage och även möjlighet till asfaltering.

Från tidig vår till sen höst körs 2 av våra bilar kontinuerligt på vägar som asfalteras i södra Sverige. Dessa bilar asfalterar och körs för Peab Asfalt.

Utöver dessa 2 bilar har vi ett flertal andra anläggningsbilar till vårt förfogande för ytterligare arbeten under året.

Välkommen att höra av dig för mer information.

  • asfaltstransport
  • asfaltsläggning