Hjullastare

Med vår hjullastare utför vi planering utav grustransporter och utkörning inom närområdet.

Även diverse tyngre lyft kan utföras.

Utöver lastning av våra grusbilar använder vi hjullastaren vid snöröjning, plogning och sandning, främst inom samhället, parkeringar , cykel- och gångvägar.

hjullastare